Κεντρικά Γραφεία

Ε.Τ.ΕΛ. Α.Ε.

Σοφοκλή Βενιζέλου 39 & Σόλωνος Χαλάνδρι 15232

T : 210.6813038, 210.6813178

F: 210.6813971

e-mail: etel-sa@tee.gr

                                            

 

 

 

 

   

 

 

 

Safety, Our Highest Priority

Η Ε.Τ.ΕΛ. Α.Ε. είναι Ελληνική εταιρεία, ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στον τομέα των πιστοποιήσεων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, από το 1999 και έχει την έδρα της στο Χαλάνδρι, Αττικής. Είναι φορέας ελέγχου και πιστοποίησης ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων και κυλιόμενων κλιμάκων-πεζόδρομων, διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αριθμό κοινοποίησης 1240.

Η Ε.Τ.ΕΛ. Α.Ε συνεχίζει έως και σήμερα να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με βασικούς άξονες συνεργασίας την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Μέσα από την πολυετή παρουσία της στον χώρο, έχει αναδείξει την ποιότητα ως πρωταρχικό δικαίωμα για όλους, τοποθετώντας την στο επίκεντρο των υπηρεσιών της.

Οι επιθεωρητές, της Ε.Τ.ΕΛ. Α.Ε., είναι διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί και διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της επιθεώρησης και της πιστοποίησης εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας συνεχή εκπαίδευση από το αρμόδιο τμήμα επιμόρφωσης, σε θέματα νομοθεσίας, προτύπων και οδηγιών. 

Ανελκυστήρες

Ανελκυστήρες

Περιοδικός Έλεγχος
Εξακρίβωση Ανά Μονάδα
Τελικός Έλεγχος

 

 

Ανυψωτικά Μηχανήματα

Ανυψωτικά Μηχανήματα 

Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος

(Τύπος ΑΑ,Τύπος Α & Τύπος Β)